Αφεντούλης Γεώργιος
Πλ. Αγ. Ειρήνης & Σκουζέ 2
Αθήνα Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 32 23 220