Καλλιεργώντας
Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Χαλκίδας
Αυλώνα Ελλάδα
Τηλέφωνο: 22 95 0 42 523