Παντελής Κουτσαβέλης (Γεωπονική)
Παύλου Μελά 8
Ιωάννινα Ελλάδα
Τηλέφωνο: 26 51 0 64 646