Φυτώρια Νίκου – Ο κήπος της Χαράς
Σπάρτης 50
Καλαμάτας Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2721403053