Κοντογιάννης FYTEXPERTS
Πόντου & Ελευθερίου Βενιζέλου 8Α
Μελίσσια Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2106095008