Σιούτας Κωνσταντίνος
Γκίνη Αλέξη 1 & Λεωφόρος Καλυβίων
Καλύβια Θορικού Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2291026636