Γεωπονικό Νικολογιάννη
Βασ. Σοφίας & Ι. Μεταξά 4
Παιανία Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 66 45 060